Založit webové stránky nebo eShop

Pomáháme

NADAČNÍ FOND

"ONE MORE DAY FOR CHILDREN"

 

 

One more day for children, nadační fond je česká charitativní organizace působící v Keni.

Jejím hlavním úkolem je pečovat o více než sto dětí v programu adopce na dálku. Z peněz od českých sponzorů je takto prostřednictvím místní koordinátorky dětem pravidelně placeno školné, školní uniforma, jídlo, zdravotní péče a u některých i ubytování.

V České republice spolupracovníci nadačního fondu pracují bez nároku na finanční odměnu, cesty do Keni a vše co je s nimi spojené, si hradí ze svých soukromých prostředků. Snaží se tak dosáhnout toho, aby pokud možno 100procent příspěvků od adoptivních rodičů nebo sponzorů bylo využito ve prospěch dětí.

Většina podporovaných dětí ve sponzorském programu jsou sirotci nebo pochází z extrémně chudých rodin bydlících ve slumu u městečka Nanyuki. Některé z dětí jsou HIV pozitivní nebo mají či měly HIV pozitivní rodiče. Jednu větší skupinu tvoří patnáct dívek, umístěných společně v dětském domově ve městě Isiolo. Jedná se o dívky z tzv. předčasného manželství, kdy rodiče dívku prodají výměnou za hospodářská zvířata a to ve věku jejích čtyř až patnácti let. Ta pak musí svému bohatému manželovi sloužit a bohužel mnohdy i poskytovat sexuální služby. Jedna ze zachráněných dívek se takto nakazila virem HIV již ve svých čtyřech letech. Další větší skupina dětí pochází z rodin, zasažených kmenovými boji, při kterých přišly o část nebo i celou svou rodinu.

Bohužel podporované děti jsou rozmístěny v rodinách nebo dětských domovech, které jsou od sebe značně vzdálené. Z toho důvodu začala One more day for Children stavět v Keni svůj vlastní dětský domov. V městečku Doldol získala organizace od vlády bezplatně pozemek, na své náklady jej oplotila a připravila příjezdovou cestu a základy pod hlavní budovu. Nyní čeká na další sponzory, aby se stavbou mohla pokračovat. Pro tento účel byla zřízena i služba dárcovské SMS, kdy lze přispět 30Kč zasláním SMS ve tvaru DMS OMDC na tel. číslo 87777. Odměnou Vám budou dětské úsměvy a hřejivý pocit u srdce.

Bližší informace můžete nalézt na webových stránkách www.omdc.cz.

TOPlist